PDF-filer med regnskab for 2020, åbner nye sider:

Budget
Årsrapport
Specifikationer til årsrapporten
Revisionsprotokollat