Vigtig information

 

a I tilfælde af brud på ledningsnettet, stophane m.m. kontaktes omgående 
Bravida, Aalborg, kontaktperson Jan Antonsen på telefon: 9933-4455
b Flytning - Måleraflæsning - PBS 
Kontakt kassereren, Jens Jakob Hvillum 5136-6975 eller kasserer@granly-vand.dk
c Vandets hårdhedsgrad: 13,6 - ph-værdi: 7,6 Læs om emnet her
d Drikkevandsanalyser kan se under Analyserapporter fra forsiden, genvej her
e Hvad betyder tallene?
En folder fra Eorofins (kræver Acrobat Reader, klik her for at hente)
Se analyserapporter fra Eurofins her
f
Vandmålerne aflæses 1 gang årligt, ultimo December - primo Januar
Årsopgørelser udsendes pr. 1. april
Aconto indbetalinger udsendes således:
pr. 1. april - sidste betaling er d. 20. april
pr. 1. oktober - sidste betaling er d. 20. oktober
g
CVR: 33727526  P-nummer: 1017060798

  h    Referat fra sidste generalforsamling

  i    Regnskab for 2020

  j    Persondatapolitik (GDPR)

  k   Se de sidste års forbrug - se dit forbrugernummer og din adgangskode på din halvårlige opgørelse.

se herunder hvordan

På aflæsningskortet kan man også finde koderne: