Meddelelser

Abstract Splash of Water on a Blue Background

Meddelelser

1/12-22: Der meldes om forurenet drikkevand i den nordlige del af Aalborg. Der er tale om coliforme bakterier, der sandsynligvis stammer fra overfladevand. Der er ingen coliforme bakterier i vandet fra Granly Vandværk.